جوابدهی آنلاین

جوابدهی اینترنتی:
مراجعین می توانید از طریق سامانه آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری جواب آزمایشات خود را ملاحظه نمایند. برای این منظور کافیست در هنگام پذیرش درخواست جوابدهی اینترنتی را به مسئول پذیرش آزمایشگاه اعلام نمایید. سپس وارد سایت شده و در سطر اول شماره پذیرش بدون خط تیره و در سطر دوم شماره موبایل خود را که در پذیرش ثبت نمودید وارد نمایید. سپس دکمه ورود را کلیک نمایید.
در صفحه‌ای که برای شما باز می‌شود شما می‌توانید به سوابق تمام آزمایش‌هایی که تا به حال در آزمایشگاه پاتوبیولوژی-مولکولار صبـا انجام داده‌اید دسترسی داشته‌ باشید. این آزمایشات به تفکیک شماره پذیرش و تاریخ پذیرش شما، قابل دسترسی هستند.

جوابدهی حضوری:
واحد جوابدهی آزمایشگاه پاتوبیولوژی-مولکولار صبـا جهت رفاه حال مراجعین با پرسنل مختص بخش و به صورت تمام وقت در خدمت مراجعین گرامی قرار دارد.
دریافت جواب آزمایش تنها با در دست داشتن قبض جوابدهی امکان پذیر است.
جواب آزمایش از تاریخ درج شده در قبض به بعد قابل دریافت است.
تاریخ جوابدهی درج شده در قبض‌ها براساس برنامه‌ی کاری آزمایشگاه و آخرین آزمایش آماده شده در پرونده بیمار می‌باشد؛ در صورتیکه انجام آزمایش‌ها سریع‌تر از زمان درج شده باشد و پرونده بیمار کامل گردد به صورت اتوماتیک از سوی آزمایشگاه  به صورت پیامک به مراجعین اطلاع رسانی خواهد شد.
در حالات خاص، امکان دریافت جداگانه نتایج آماده بخش ها قبل از موعد با نظر سوپروایزر و مسئول فنی وجود دارد.

در صورت تکرار یا در مواقع ضروری بر طبق ستانداردهای جهانی که جوابدهی با تاخیر است نیز به صورت تلفنی به بیمار اطلاع داده می شود.

جوابدهی اورژانس:
آزمایش‌هایی که از سوی آزمایشگاه رفرانس وزارت بهداشت به صورت آزمایش‌های اورژانسی تعریف گردیده‌اند؛ از جمله این آزمایش‌ها:

BIOCHEMISTRY

HORMONES

PARASITOGY

FBS

T3

SE/OB

BUN

T4

CALPROTECTIN

CREAT

TSH

FIT

CHOL

TPO

H.PYLORI AG

TG

F-T4

URINE ANALYZE

HDL

PSA

UA

LDL

F PSA

SEMEN ANALYZE

FE

FERRITIN

SEMEN ANALYZE

AST

FSH

HEMATOLOGY

ALT

LH

CBC

CA

POLACTIN

ESR

PHOS

HIV

PT-PTT

AMYLASE

HCV

BLOOD GROUP

LIPASE

HBS AG

SEROLOGY

BILI-T,D

HBC

RF

CPK

VIT D

CRP

CKMB

B-HCG

RPR

ALB

CA19-9

 

T-PRO

CA15-3

 

LDH

CEA

 

GGT

AFP

 

MG

TOXO G,M

 

ZN

RUB G,M

 

A1C

   

CRP کمی

   

NA/K

   

TIBC

   

URIC ACID

   

در صورت درخواست پزشک معالج و یا خود بیمار با وضعیت جسمانی اورژانسی به صورت اورژانس که در آزمایشگاه تعریف شده در نزدیک ترین زمان انجام می شود ودر غیر این صورت در صورت خواستن جواب زودتر با هماهنگی مرکز با سوپروایزر  ظرف مدت زمان مشخص آماده و جوابدهی می‌گردد.